Select Page

จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้าน

เพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจ

สุภาษิต 4:23
พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย ฉบับ 1971