Select Page

รัก หรือ เกลียด ( สภษ.11:1-3 ) “วันนี้ มีความไม่ซื่อสัตย์ใดๆ ที่เราต้องกลับใจหรือไม่”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( สภษ.11:1-3 ) { รัก หรือ เกลียด } “พระยาห์เวห์ทรงเกลียดชังตาชั่งขี้โกง แต่ทรงปีติยินดีในตุ้มน้ำหนักที่ยุติธรรม” สภษ. 11:1 แนวคิด – อยากรู้มั้ย พระเจ้าชอบอะไร...