Select Page

ใจแข็งกระด้าง (ลก. 14:1-6) “เมื่อเราปรารถนาให้พระเจ้ากระทำอย่างไรกับเรา เราก็ควรปรารถนาให้พระเจ้ากระทำเช่นนั้นกับคนอื่นด้วยเช่นกัน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ลก. 14:1-6) { ใจแข็งกระด้าง } พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ใครในพวกท่านถ้ามีลูกหรือวัวตกบ่อ จะไม่รีบฉุดขึ้นมาในวันสะบาโตหรือ?” ลก. 14:5 แนวคิด – ผู้นำฟาริสีเชิญพระเยซูไปทานอาหารที่บ้าน...