Select Page

บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 6 “ไข่มุกมีค่ามาก” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ตอนที่ 6 “ไข่มุกมีค่ามาก” (5 นาที) “เราจะรู้ได้อย่างไรว่า แผ่นดินสวรรค์มีค่าเพียงใดสำหรับเรา?” บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 6 “ไข่มุกมีค่ามาก” (5 นาที) วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2018 ค่ายคจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์ เกาะสมุย   เสียงคำสอน MP3...