Select Page

อยู่มาคราวนั้น (ลก. 2:1) “เมื่อวันเวลาที่เหมาะสมทุกอย่างมาถึง แผนการแห่งการช่วยกู้ของพระเจ้าก็เปิดฉากอย่างเป็นทางการ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ลก. 2:1) { อยู่มาคราวนั้น } อยู่มาคราวนั้น มีรับสั่งจากจักรพรรดิออกัสตัสให้จดทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้งแผ่นดิน ลก. 2:1 แนวคิด : • “อยู่คราวนั้น” = เมื่อวันเวลาที่เหมาะสมทุกอย่างมาถึง...