Select Page

บนกางเขน (มก. 15:24-32) “เหตุผลเดียวที่ พระเยซูคริสต์ ทรงยอมทนรับคำเยาะเย้ยถางถาง รับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัส ก็เพราะว่า “พระองค์รักฉัน””

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มก. 15:24-32){ บนกางเขน } “ขอเชิญพระคริสต์กษัตริย์แห่งอิสราเอลลงมาจากกางเขนเดี๋ยวนี้เถอะ พวกเราจะได้เห็นและเชื่อ” และสองคนนั้นที่ถูกตรึงพร้อมกับพระองค์ก็กล่าวคำหยาบช้าต่อพระองค์ มก. 15:32 แนวคิด >>>...