Select Page

จะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านะ?

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ลก. 1:65-66) { จะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านะ? } “บรรดาคนที่ได้ยินก็จดจำไว้ในใจ และกล่าวว่า “ทารกคนนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านะ?” เพราะว่าพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเขา” ลก. 1:66 แนวคิด –...