Select Page

แกะแท้ 100% (ยน.10:25-27) “แกะของพระเยซู จะเชื่อในสิ่งที่พระเยซูบอก”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน.10:25-27){ แกะแท้ 100% } “แต่ท่านทั้งหลายไม่เชื่อเพราะท่านมิได้เป็นแกะของเรา”ยน. 10:26 แนวคิด : • วิธีสังเกตง่ายๆ ว่าใครเป็นแกะของพระเยซู ใครเป็นแกะของมารที่ทำเนียนมาอยู่ในฝูงแกะของพระเยซู คือ แกะของพระเยซู...

สัมพันธ์ แกะและผู้เลี้ยง ( ยน. 10:1-6 ) “ขอเราจะไม่มีใจแข็งกระด้างต่อการเตือน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน. 10:1-6 )  { สัมพันธ์ แกะ&ผู้เลี้ยง } “ คนเฝ้าประตูจึงเปิดประตูให้คนนั้น แกะย่อมฟังเสียงของท่าน ท่านเรียกชื่อแกะของท่าน และนำออกไป” ยน. 10:3 แนวคิด – ตอนนี้เป็นภาพแสนสวยงามระหว่างผู้เลี้ยงและแกะ...