Select Page

คำเทศนาฟื้นฟู ของ อ.เฮนรี่ มาดาวา “แผนการของพระเจ้าในชีวิตของคุณ” วันที่ 8 มกราคม 2013

พระเจ้ามีแผนการบางอย่างสำหรับคุณ อย่ากังวล จงเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เพราะเรามีความสามารถ แต่เพราะพระเจ้าสามารถ จงเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง พระเจ้าจะเตรียมคนอย่าง “อลิซาเบธ” หรือ “ซามูเอล” ของคุณไว้แล้ว...