Select Page

คิดถูก (ยน. 2:1-11) “ใครยังไม่ได้วางใจพระเยซู…ให้หันกลับไปดู การอัศจรรย์ที่ผ่านมาในชีวิต”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 2:1-11) { คิดถูก } งาน​สม‍รส​ที่​หมู่‍บ้าน​คา‌นา ยน.2:1-11 1วัน‍ที่​สาม​มี​งาน​สม‍รส​ที่​หมู่‍บ้าน​คา‌นา​แคว้น​กา‌ลิลี และ​มารดา​ของ​พระ‍เยซู​ก็​อยู่​ที่‍นั่น...

เหล้าองุ่นผสมมดยอบ (มก. 15:23) “ขอบคุณพระเยซูที่รัก ที่เต็มใจจ่ายราคาแสนแพง เพื่อหนี้บาปของเรา โดยไม่ลดราคาเลยแม้แต่เพียงนิดเดียว”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มก. 15:23){ เหล้าองุ่นผสมมดยอบ } “ แล้วพวกเขาเอาเหล้าองุ่นผสมกับมดยอบให้พระองค์เสวย แต่พระองค์ไม่ทรงรับ” มก. 15:23 แนวคิด : – การประหารชีวิตโดยการตรึงกางเขน เป็นการฆ่าที่เหี้ยมโหดที่สุด...

คุ้มไม๊? (ยน. 2:1-11) “ยอมเสี่ยงเชื่อฟังพระองค์ แม้จะดูไม่เข้าท่าตามหลักการและเหตุผล สิ่งที่ออกมาก็คือ ผลดีแก่ทุกๆคน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 2:1-11) { คุ้มไม๊? } พระเยซูตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย ให้เป็นธุระของข้าพเจ้าเถิด เวลาของข้าพเจ้ายังมาไม่ถึง” ยน. 2:4 แนวคิด – ครั้งหนึ่งพระเยซูและสาวกได้รับเชิญไปงานแต่งงาน...