Select Page

ให้ทุกสถานการณ์เป็นพระพร (ยน. 1:26-27) “เมื่อถูกตำหนิ อย่ามัวแต่ท้อใจ เสียใจ หาทางแก้ตัว”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:26-27) { ให้ทุกสถานการณ์เป็นพระพร } ยน.1: 26ยอห์น​ได้​ตอบ​เขา​เหล่า​นั้น​ว่า “ข้าพ‌เจ้า​ให้​บัพ‌ติศ‌มา​ด้วย​น้ำ แต่​มี​พระ‍องค์​หนึ่ง​ซึ่ง​ประ‌ทับ​อยู่​ใน​หมู่​พวก‍ท่าน​นั้น ท่าน​ไม่​รู้‍จัก...

รับใช้ใคร? (ยน. 1:24-25) “การรับใช้พระเจ้า บางครั้งอาจทำให้มนุษย์ไม่พอใจ การตามใจมนุษย์ บางครั้งอาจทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัย”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:24-25) { รับใช้ใคร? } ยน.1: 24ฝ่าย​ผู้​ที่​พวก​ฟา‌ริสี​ส่ง​ไป​นั้น 25เขา​เหล่า​นั้น​ก็​ได้​ถาม​ท่าน​ว่า “ถ้า​ท่าน​ไม่​ใช่​พระ‍คริสต์ หรือ​เอ‌ลี‌ยาห์ หรือ​ผู้​เผย​พระ‍วจนะ​นั้น​แล้ว...