Select Page

คำเทศนา “พระเยซู ช่วยได้แน่ๆ” ยน.10:10 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ไม่สำคัญว่าที่ผ่านมาชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไร วันนี้ท่านเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ ในพระเยซูคริสต์” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “พระเยซู ช่วยได้แน่ๆ” ยน.10:10 วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2016 สถานีวิทยุลี้มีสุข จ.ลำพูน   เสียงคำสอน...