Select Page

เตือนแล้วไม่ฟัง ( ยรม. 36:27-32) “การตักเตือนของพระเจ้า ความเข้มงวดของพระองค์ก็น่าสะพรึงกลัวยิ่งนัก”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยรม. 36:27-32) { เตือนแล้วไม่ฟัง } “เราจะลงโทษท่านและเผ่าพันธุ์ของท่านและข้าราชการของท่าน เพราะความผิดบาปของพวกเขา เราจะนำเหตุร้ายทั้งสิ้นที่เราได้ประกาศลงโทษเขา แต่เขาไม่ฟังนั้น ให้ตกลงบนเขา และบนชาวกรุงเยรูซาเล็ม...