Select Page

คำเผยพระวจนะสำหรับประเทศไทย โดย ดร.ซินดี้ เจคอปส์ 13-15 พฤศจิกาย 2008

คำเผยพระวจนะสำหรับประเทศไทย โดย ดร.ซินดี้ เจคอปส์ สู่พลังอธิษฐานแห่งชาติ เพื่อการปฏิรูปสังคม 13-15 พฤศจิกาย 2008ณ คริสตจักรในสมาน (ถนนรามคำแหง 68) จัดโดย เครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ช่วยจดบันทึกและถอดเทป : อ.เมลลินดา ไลออนส์, อ.เฮเลน...

คำเผยพระวจนะ สำหรับประเทศไทย (คริสเตียน) โดย ชัค เพียร์ซ

ณ. คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6 กรุงเทพ วันที่ 24 สิงหาคม 2008 พระเจ้าทรงเร้าใจเขาและประทานถ้อยคำที่พระเจ้าอยากให้คริสเตียนไทยได้รู้เกี่ยวกับแผนการณ์ของพระเจ้าที่มีต่อประเทศไทย วันนั้น คนเยอะล้นโบสถ์เลยอยากให้พี่น้องคริสเตียนได้อ่านกัน เนื้อความมีดังนี้ ….....