Select Page

มองอนาคต (ยน. 1:42) “พระองค์มีความหวังในเรา ว่าอนาคตเราจะเป็นพระพรมากเพียงใด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:42) { มองอนาคต } ยน.1:42 อัน‌ดรูว์​จึง​พา​ซีโมน​ไป​เฝ้า​พระ‍เยซู พระ‍เยซู​ทรง​ทอด‍พระ‍เนตร​เขา​แล้ว​จึง​ตรัส​ว่า “ท่าน​คือ​ซีโมน​บุตร​ยอห์น​ซี​นะ เขา​จะ​เรียก​ท่าน​ว่า​เค‌ฟาส” (ซึ่ง​แปล‍ว่า​ศิลา) [แนวคิด] :...

พระเยซูช่วยได้ (กจ. 9:32-35) “คนมากมายจำเป็นต้องได้ยินคำพูดที่เพิ่มเติมความเชื่อของพวกเขาจากปากของเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (กจ. 9:32-35){ พระเยซูช่วยได้ } เปโตรกล่าวกับเขาว่า “ไอเนอัส พระเยซูคริสต์ทรงให้ท่านหายโรค จงลุกขึ้นเก็บที่นอนของท่านเถิด” ทันใดนั้นไอเนอัสก็ลุกขึ้น” กจ. 9:34 แนวคิด : • ไอเนอัส ป่วยเป็นอัมพาตมา 8 ปี...

สิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ (มธ. 17:24-27) “แม้สิ่งที่ทำนั้นเล็กน้อย แต่มีค่ายิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มธ. 17:24-27) { สิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ } “แต่เพื่อมิให้เขาสะดุด ท่านจงไปตกเบ็ดที่ทะเล เมื่อได้ปลาตัวแรกขึ้นมาก็ให้เปิดปากมัน แล้วจะพบเงินตราเชเขลหนึ่ง จงเอาเงินนั้นไปชำระค่าบำรุงพระวิหารสำหรับเรากับท่านเถิด” มธ....