Select Page

ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้ ( ยน.9:3) “เลิกท้อแท้ใจกับอดีตที่ผ่านมา แต่จงมองหา ปัจจุบันและอนาคต ที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:3) { ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้ } 3 พระเยซูตรัสตอบว่า “ไม่ใช่คนนี้หรือพ่อแม่ของเขาที่ทำบาป แต่เขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขา  แนวคิด : – พระเยซูตอบพวกสาวก สำหรับคำถามที่ว่า...

ระวังล้ม (1คร. 10:1-13) “คนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้ว ก็จงระวังให้ดี”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (1คร. 10:1-13){ ระวังล้ม } “เหตุฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้ว ก็จงระวังให้ดี กลัวว่าจะล้มลง” 1คร. 10:12 แนวคิด : – อ.เปาโล เตือนคริสเตียนชาวโครินธ์ ให้ระลึกว่า ถึงแม้ว่าคนอิสราเอลสมัยโมเสส...

แผนเหนือฉั้น (กจ. 9:19-30) “ทำไมเหตุการณ์เช่นนี้ต้องเกิดขึ้นกับเรา วันนี้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (กจ. 9:19-30){ แผนเหนือฉั้น } “แต่เรื่องการปองร้ายของเขารู้ถึงเซาโล เขาทั้งหลายได้เฝ้าประตูเมือง คอยฆ่าเซาโลทั้งกลางวันกลางคืน” กจ. 9:24 แนวคิด : ??? ทำไมเมื่อเซาโล กลับใจเชื่อในพระเยซูแล้ว หันมารับใช้พระเยซูแล้ว...

ผลดี หรือ ผลเสีย ( 1คร. 11:17-22) “ขอให้เราเป็นพระพรสำหรับพี่น้อง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( 1คร. 11:17-22) { ผลดี หรือ ผลเสีย } “ในการกำชับต่อไปนี้ ข้าพเจ้าชมพวกท่านไม่ได้ คือว่าการชุมนุมกันของท่านมักจะได้ผลเสียมากกว่าผลดี” 1คร. 11:17 แนวคิด – การรวมประชุมกันของคริสตจักรโครินธ์ ในเวลานั้น อ.เปาโล...

ใช้เสรีภาพทำอะไร? ( 1คร. 10:23-33) “เราควรใช้เสรีภาพในคริสต์ ตามทางแห่งความรัก”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( 1คร. 10:23-33)  { ใช้เสรีภาพทำอะไร? } “เราทำทุกสิ่งได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์ เราทำทุกสิ่งได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นทำให้เจริญขึ้น” 1คร. 10:23 แนวคิด – ในพระเยซูคริสต์ เรามีเสรีภาพ...