Select Page

ทำเทียนเจลเหมือนเบียร์ในแก้ว

วิธีทำเทียนเจล รูปแบบเบียร์ 1. นำเจลมาต้มในภาชนะที่เตรียมไว้ โดยใช้ไฟอ่อน รอจนเนื้อเจล หลอมละลายจนเหลว เบาไฟให้อ่อนที่สุด เติมสีเหลืองลงไป จนสีคล้ายกับสีของเบียร์ 2. เทเนื้อเจลที่เหลวลงในแก้วหรือภาชนะที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างระมัดระวัง หลังจากนั้นรอให้เย็นสนิท...