Select Page

รับใช้ งานรับใช้

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ลก. 13:10-17)  { รับใช้ งานรับใช้ } “เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นจึงทรงเรียกและตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย เธอได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากโรคของเธอแล้ว” ลก. 13:12 แนวคิด – อยู่มาวันหนึ่ง เป็นวันสะบาโต ณ...