Select Page

เลียนแบบ ( 3ยน. 1:11 ) “เราทำตัวสมกับเป็นลูกของพระเจ้าตัวจริงแล้วหรือยัง?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( 3ยน. 1:11 )  { เลียนแบบ } “ท่านที่รัก อย่าเลียนแบบสิ่งที่ชั่ว แต่จงเลียนแบบสิ่งที่ดี คนที่ทำดีมาจากพระเจ้า คนที่ทำชั่วไม่เคยเห็นพระเจ้า” 3ยน. 1:11 แนวคิด – ในท่ามกลางคนที่เรียกตนเองว่า “คริสตชน”...