Select Page
อำนาจของคำพูด ตอนที่ 5 คำพูดของคุณกลายเป็นจริงในชีวิต โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

อำนาจของคำพูด ตอนที่ 5 คำพูดของคุณกลายเป็นจริงในชีวิต โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

ตอนที่ 5 คำพูดของคุณกลายเป็นจริงในชีวิต http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/ThePowerofWords(thai)/ThePowerofWords5-WordsBecomeYourReality_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

อำนาจของคำพูด ตอนที่ 4 สร้างสิ่งแวดล้อมของท่านด้วยคำพูด โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

ตอนที่ 4 สร้างสิ่งแวดล้อมของท่านด้วยคำพูด http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/ThePowerofWords(thai)/Thepowerofwords4-Createyourenvironmentswithyourwords.mp3...