Select Page

โยเซฟชาวอาริมาเธีย (มก. 15:42-47) “สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในวันนี้ เพราะว่าพระเจ้ามีแผนการสำหรับชีวิตของเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มก. 15:42-47){ โยเซฟชาวอาริมาเธีย } “แล้วโยเซฟก็ไปซื้อผ้าป่าน และอัญเชิญพระศพลงมา เอาผ้าป่านพันหุ้มไว้ แล้วอัญเชิญพระศพไปวางไว้ในอุโมงค์ซึ่งสกัดจากศิลา แล้วกลิ้งก้อนหินปิดปากอุโมงค์ไว้” มก. 15:46 แนวคิด : •...