Select Page

พระเยซูเป็นใคร? (ยน. 1:15) “วันนี้ เราคิดว่าพระเยซูเป็นใคร?…เชื่ออย่างนั้นจริงๆเหรอ? “

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:15) { พระเยซูเป็นใคร? } ยน1:15 ยอห์น​ได้​เป็น​พยาน​ให้​แก่​พระ‍องค์ และ​ร้อง​ประ‌กาศ​ว่า “นี่‍แหละ​คือ​พระ‍องค์​ผู้​ที่​ข้าพ‌เจ้า​ได้​กล่าว​ถึง​ว่า...

กลับใจ ( ลก.10_13-16) “จงยอมรับฟัง สารภาพ กลับใจใหม่ เดินไปในเส้นทางที่พระเจ้าทรงสอนเรานั้น”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ลก.10_13-16) { กลับใจ } “วิบัติแก่เจ้า เมืองโคราซิน วิบัติแก่เจ้า เมืองเบธไซดา ถ้าการมหัศจรรย์ซึ่งได้กระทำท่ามกลางเจ้าได้กระทำในเมืองไทระและเมืองไซดอน คนในเมืองทั้งสองคงได้นุ่งห่มผ้ากระสอบ นั่งบนขี้เถ้า...

รับใช้ งานรับใช้

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ลก. 13:10-17)  { รับใช้ งานรับใช้ } “เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นจึงทรงเรียกและตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย เธอได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากโรคของเธอแล้ว” ลก. 13:12 แนวคิด – อยู่มาวันหนึ่ง เป็นวันสะบาโต ณ...