Select Page

กล่าวด้วยสิทธิอำนาจ (มก. 1:21-28) “ไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรู แต่จะนำการเปลี่ยนแปลงมาในทางที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มก. 1:21-28){ กล่าวด้วยสิทธิอำนาจ } “คนทั้งหลายก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสอนของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงสั่งสอนพวกเขาด้วยสิทธิอำนาจ ไม่เหมือนพวกธรรมาจารย์” มก. 1:22 แนวคิด : • คำสอนของพระเยซู และ พวกธรรมาจารย์ >>>...

คำเทศนา แง่มุมของความเชื่อผ่านการทรงสร้าง โดย อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

คำเทศนา วันที่ 8 มกราคม 2017 โดย อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ ศิษยาภิบาลคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ หัวข้อ: แง่มุมของความเชื่อผ่านการทรงสร้าง 1.การริเริ่มจากความว่างเปล่า 2.สิทธิอำนาจและคำพูด 3.กาลเวลาและขั้นตอน   เสียงคำสอน...