Select Page

บอกเท่าที่รู้ก็เกินพอแล้ว ( ยน.9:25 ) “เราอาจไม่รู้ทั้งหมด แต่จากประสบการณ์ที่เรามีกับพระองค์ นั่นก็เพียงพอที่เราจะถวายพระเกียรติแด่พระองค์แล้ว”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:25 ) { บอกเท่าที่รู้ก็เกินพอแล้ว } 25 เขาตอบว่า “ท่านนั้นเป็นคนบาปหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบ สิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าทราบ ก็คือว่าข้าพเจ้าเคยตาบอด แต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามองเห็นได้แล้ว”  แนวคิด : –...