Select Page

ทำตามแต่ไม่ได้อยู่ใต้บังคับ ( ยน.5:1) “วันนี้ อะไรเป็นแรงจูงใจให้เราทำอะไรๆ หรือไปที่ใดๆ ?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.5:1) { ทำตามแต่ไม่ได้อยู่ใต้บังคับ } 1หลังจากนั้นก็ถึงเทศกาลของพวกยิว และพระเยซูก็เสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็ม [แนวคิด] : – ตามบัญญัติของโมเสส ชายยิวทุกคนต้องไปเฝ้าพระเจ้าปีละ 3 เทศกาล คือ...

พระเยซูเมตตาฉันแน่ (ลก. 13:10-17) “พระองค์รู้ดีที่สุดว่า นั่นเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ลก. 13:10-17) { พระเยซูเมตตาฉันแน่ } เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นจึงทรงเรียกและตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย เธอได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากโรคของเธอแล้ว” ลก. 13:12 แนวคิด : • หญิงผู้น่าสงสาร ได้รับพระเมตตาอย่างเหลือล้น •...

ใจแข็งกระด้าง (ลก. 14:1-6) “เมื่อเราปรารถนาให้พระเจ้ากระทำอย่างไรกับเรา เราก็ควรปรารถนาให้พระเจ้ากระทำเช่นนั้นกับคนอื่นด้วยเช่นกัน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ลก. 14:1-6) { ใจแข็งกระด้าง } พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ใครในพวกท่านถ้ามีลูกหรือวัวตกบ่อ จะไม่รีบฉุดขึ้นมาในวันสะบาโตหรือ?” ลก. 14:5 แนวคิด – ผู้นำฟาริสีเชิญพระเยซูไปทานอาหารที่บ้าน...

รับใช้ งานรับใช้

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ลก. 13:10-17)  { รับใช้ งานรับใช้ } “เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นจึงทรงเรียกและตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย เธอได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากโรคของเธอแล้ว” ลก. 13:12 แนวคิด – อยู่มาวันหนึ่ง เป็นวันสะบาโต ณ...