Select Page

ลิขิตชีวิตที่ติดตามพระเจ้าสู่ความสำเร็จ โดย อาจารย์เจริญ ยธิกุล

คำสอนเรื่อง ลิขิตชีวิตที่ติดตามพระเจ้าสู่ความสำเร็จ โดย อจ.เจริญ ยธิกุล สอนที่ คริสตจักรสร้างสรรค์ อ.หันคา จ.ชัยนาท เสียงคำสอน https://www.gracezone.org/sound/james7/Life_as_a_GOD.mp3 Download   ดูบน Youtube ขอขอบคุณ : อจ.เจริญ ยธิกุล  คริสตจักรพันธกิจแม่น้ำ...