Select Page

ทำไมพระองค์มาช้า? ( ยน.11) “เวลาที่เหมาะที่สุด เหมือนมาช้า ทำให้เราต้องร้องไห้เพิ่ม แต่มันคุ้มแน่นอน “

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.11) { ทำไมพระองค์มาช้า? } “ครั้นพระองค์ทรงได้ยินว่าลาซารัสป่วยอยู่ พระองค์จึงทรงพักอยู่ที่ที่พระองค์ทรงอยู่นั้นอีกสองวัน” ยน. 11:6 แนวคิด เมื่อมีคนมาแจ้งพระเยซูว่า ลาซาลัสที่พระองค์ทรงรักป่วย พระองค์รออีก 2 วัน...