Select Page

จงกลับใจ ( ฮชย. 12:6) “หากเราถอยห่างพระเจ้าไปไกล จนพ่ายแพ้ต่อปัญหาอีกครั้ง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ฮชย. 12:6) { จงกลับใจ } “แต่ส่วนเจ้า จงกลับมาหาพระเจ้าของเจ้า จงรักษาความเมตตาและความยุติธรรม และจงรอคอยพระเจ้าของเจ้าอยู่เสมอ” ฮชย. 12:6 แนวคิด – พระเจ้าบอกให้อิสราเอลประชากรของพระองค์ ทำ 3 สิ่ง 1....