Select Page

หมายสำคัญสำหรับยุคสุดท้ายมีอะไรบ้าง?

มัทธิว 24:5-8 บอกใบ้สำคัญ ๆ สองสามข้อให้เราเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ายุคสุดท้ายกำลังใกล้เข้ามาแล้ว ?ด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเราว่า ตัวเขาเป็นพระคริสต์ เขาจะให้คนเป็นอันมากหลงไป ท่านทั้งหลายจะได้ยินเสียงสงคราม และข่าวลือเรื่องสงคราม คอยระวังอย่าตื่นตระหนกเลย...