Select Page

เมื่อพระเยซูก่อปัญหา ( ยน.9:14) “เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้า ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นตามมา สิ่งนั้นในที่สุดจะกลายเป็นพระพร”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:14) { เมื่อพระเยซูก่อปัญหา } 14 วันที่พระเยซูทรงทำโคลนทาตาชายคนนั้นให้หายบอดเป็นวันสะบาโต  แนวคิด : – ชายที่หายจากตาบอด กำลังเผชิญปัญหา เขากำลังถูกนำตัวไปสอบสวนในสภาแซนฮีดริน – ปัญหานี้...