Select Page

เตรียมทาง (ยน. 1:23) “ต้องมีผู้ส่งสารอย่างพวกเรา ที่ต้องประกาศให้คนทั้งหลายได้รับรู้ แล้วที่เหลือพระเจ้าจัดการเอง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:23) { เตรียมทาง } ยน.1:23 ท่าน​ตอบ​ว่า “เรา​เป็น​เสียง​ของ​ผู้​ที่​ร้อง​ประ‌กาศ​ใน​ถิ่น​ทุร‌กัน‌ดาร​ว่า ‘จง​กระ‌ทำ​มรร‌คา​ของ​องค์​พระ‍ผู้​เป็น​เจ้า​ให้​ตรง​ไป’ ตาม​ที่​อิส‌ยาห์​ผู้​เผย​พระ‍วจนะ​ได้​กล่าว​ไว้”...

พูดความจริง (ยน. 1:19-22) “เราไม่อาจรับใช้พระเจ้า ด้วยวิธีของมารได้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:19-22) { พูดความจริง } ยน.1:19-23  19นี่​เป็น​คำ​พยาน​ของ​ยอห์น คือ​เมื่อ​พวก‍ยิว​ส่ง​พวก​ปุโร‌หิต​และ​พวก​เลวี​จาก​กรุง​เย‌รู‌ซา‌เล็ม​ไป​ถาม​ท่าน​ว่า “ท่าน​คือ​ผู้‍ใด” 20ท่าน​ได้​ยอม‍รับ ท่าน​มิ‍ได้​ปฏิ‌เสธ...

พระเยซูเป็นใคร? (ยน. 1:15) “วันนี้ เราคิดว่าพระเยซูเป็นใคร?…เชื่ออย่างนั้นจริงๆเหรอ? “

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:15) { พระเยซูเป็นใคร? } ยน1:15 ยอห์น​ได้​เป็น​พยาน​ให้​แก่​พระ‍องค์ และ​ร้อง​ประ‌กาศ​ว่า “นี่‍แหละ​คือ​พระ‍องค์​ผู้​ที่​ข้าพ‌เจ้า​ได้​กล่าว​ถึง​ว่า...

เป็นความสว่าง (ยน. 1:8) “เราสมควรดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นความสว่างของโลก”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:8) { เป็นความสว่าง } [[ แนวคิด ]] : – ยอห์นไม่ใช่ความสว่าง พระคริสต์ต่างหากเป็นความสว่าง – แม้ยอห์นไม่ใช่ความสว่างยังสำคัญถึงเพียงนี้ แล้วคนที่เป็นความสว่างจะสำคัญขนาดไป – พระเยซู...

สักขีพยาน (ยน. 1:7) “วันนี้มีใครบ้างไหม? ที่รู้ความจริงว่า พระเยซูช่วยได้จริงๆ และยินดีจะเป็นพยานให้พระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:7) { สักขีพยาน } [[ แนวคิด ]] : – มนุษย์ธรรมดาจะทำอะไรเพื่อพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดได้เล่า? – เด็กขอทานก็สามารถทำอะไรมหาเศรษฐีได้...