Select Page

ภารกิจ (ยน. 3:24) “ยังคงสัตย์ซื่อในภารกิจต่อไป จนกว่าจะพระองค์จะมอบภารกิจใหม่ให้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:24) { ภารกิจ } 24เพราะ​ยอห์น​ยัง​ไม่​ติด‍คุก [แนวคิด] : – แม้ว่าพระมาซีฮา(พระเยซู)จะมาแล้ว แต่ยอห์นก็ยังคงทำภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้เขาทำต่อไป –...

ยินดีต้อนรับ (ยน. 1:38-39) “อย่ารอเนิ่นช้าอีกต่อไปเลย พระองค์พร้อมที่จะต้อนรับเราด้วยความรักอันแสนอบอุ่นของพระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:38-39) { ยินดีต้อนรับ } ยน.1:38-39 38พระ‍เยซู​ทรง​เหลียว​กลับ​มา​และ​เห็น​เขา​ตาม​พระ‍องค์​ไป จึง​ตรัส​ถาม​เขา​ว่า “ท่าน​หา​อะไร” และ​เขา​ทั้ง‍สอง​ทูล​พระ‍องค์​ว่า “รับ‌บี (ซึ่ง​แปล‍ว่า​อา‌จารย์)...

มาทีหลัง (ยน. 1:30) “วันนี้ เรารู้ไหม พระเจ้าสั่งให้เราทำอะไร?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:30) { มาทีหลัง } ยน.1:30 พระ‍องค์​นี้​แหละ​ที่​ข้าพ‌เจ้า​ได้​กล่าว​ว่า ‘ภาย‍หลัง​ข้าพ‌เจ้า จะ​มี​ผู้‍หนึ่ง​เสด็จ​มา​เป็น​ใหญ่​กว่า​ข้าพ‌เจ้า เพราะ‍ว่า​พระ‍องค์​ทรง​ดำ‌รง​อยู่​ก่อน​ข้าพ‌เจ้า’ [แนวคิด] : –...

ให้ทุกสถานการณ์เป็นพระพร (ยน. 1:26-27) “เมื่อถูกตำหนิ อย่ามัวแต่ท้อใจ เสียใจ หาทางแก้ตัว”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:26-27) { ให้ทุกสถานการณ์เป็นพระพร } ยน.1: 26ยอห์น​ได้​ตอบ​เขา​เหล่า​นั้น​ว่า “ข้าพ‌เจ้า​ให้​บัพ‌ติศ‌มา​ด้วย​น้ำ แต่​มี​พระ‍องค์​หนึ่ง​ซึ่ง​ประ‌ทับ​อยู่​ใน​หมู่​พวก‍ท่าน​นั้น ท่าน​ไม่​รู้‍จัก...

รับใช้ใคร? (ยน. 1:24-25) “การรับใช้พระเจ้า บางครั้งอาจทำให้มนุษย์ไม่พอใจ การตามใจมนุษย์ บางครั้งอาจทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัย”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:24-25) { รับใช้ใคร? } ยน.1: 24ฝ่าย​ผู้​ที่​พวก​ฟา‌ริสี​ส่ง​ไป​นั้น 25เขา​เหล่า​นั้น​ก็​ได้​ถาม​ท่าน​ว่า “ถ้า​ท่าน​ไม่​ใช่​พระ‍คริสต์ หรือ​เอ‌ลี‌ยาห์ หรือ​ผู้​เผย​พระ‍วจนะ​นั้น​แล้ว...