Select Page

วางแผนล่วงหน้า 1.500 ปี (ยน. 1:28) “สิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญา จะสำเร็จเป็นจริงแน่นอน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:28) { วางแผนล่วงหน้า 1.500 ปี } ยน.1:28 เหตุ‍การณ์​นี้​เกิด​ขึ้น​ที่​หมู่‍บ้าน​เบ‌ธา‌นี​ฟาก​แม่‍น้ำ​จอร์‌แดน​ข้าง​ตะวัน‍ออก อัน​เป็น​ที่​ซึ่ง​ยอห์น​กำ‌ลัง​ให้​บัพ‌ติศ‌มา​อยู่ [แนวคิด] : – หมู่บ้านเบธานี...

ทำไมพระองค์มาช้า? ( ยน.11) “เวลาที่เหมาะที่สุด เหมือนมาช้า ทำให้เราต้องร้องไห้เพิ่ม แต่มันคุ้มแน่นอน “

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.11) { ทำไมพระองค์มาช้า? } “ครั้นพระองค์ทรงได้ยินว่าลาซารัสป่วยอยู่ พระองค์จึงทรงพักอยู่ที่ที่พระองค์ทรงอยู่นั้นอีกสองวัน” ยน. 11:6 แนวคิด เมื่อมีคนมาแจ้งพระเยซูว่า ลาซาลัสที่พระองค์ทรงรักป่วย พระองค์รออีก 2 วัน...