Select Page

เหล้าองุ่นผสมมดยอบ (มก. 15:23) “ขอบคุณพระเยซูที่รัก ที่เต็มใจจ่ายราคาแสนแพง เพื่อหนี้บาปของเรา โดยไม่ลดราคาเลยแม้แต่เพียงนิดเดียว”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มก. 15:23){ เหล้าองุ่นผสมมดยอบ } “ แล้วพวกเขาเอาเหล้าองุ่นผสมกับมดยอบให้พระองค์เสวย แต่พระองค์ไม่ทรงรับ” มก. 15:23 แนวคิด : – การประหารชีวิตโดยการตรึงกางเขน เป็นการฆ่าที่เหี้ยมโหดที่สุด...