Select Page

คนนี้แหละ (ยน. 1:33) “อยากจะมีชีวิตใหม่ เชิญมาหาพระเยซู”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:33) { คนนี้แหละ } ยน.1:33 ข้าพ‌เจ้า​เอง​ไม่​รู้‍จัก​พระ‍องค์ แต่​พระ‍องค์​ทรง​ใช้​ให้​ข้าพ‌เจ้า​ให้​บัพ‌ติศ‌มา​ด้วย​น้ำ ได้​ตรัส​กับ​ข้าพ‌เจ้า​ว่า ‘เมื่อ​เจ้า​เห็น​พระ‍วิญ‌ญาณ​เสด็จ​ลง​มา​สถิต​อยู่​บน​ผู้‍ใด...

ข้าพเจ้าเห็น (ยน. 1:32) “พระเจ้ามีจริง เพราะฉันได้เห็นพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของฉัน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:32) { ข้าพเจ้าเห็น } ยน.1:32 และ​ยอห์น​กล่าว​เป็น​พยาน​ว่า “ข้าพ‌เจ้า​เห็น​พระ‍วิญ‌ญาณ​เหมือน​ดัง​นก‍พิราบ เสด็จ​ลง​มา​จาก​สวรรค์​และ​ทรง​สถิต​บน​พระ‍องค์ [แนวคิด] : – ยอห์น...