Select Page

พระนิเวศน์ที่รัก (ยน. 2:17) “พระองค์ก็ปรารถนาให้ชีวิตของเรา เป็นถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 2:17) { พระนิเวศน์ที่รัก } ยน.2:17 พวก‍สา‌วก​ของ​พระ‍องค์​ก็​ระลึก​ขึ้น​ได้​ถึง​คำ​ที่​เขียน​ไว้​ว่า “ความ​ร้อน‍ใจ​ใน​เรื่อง​พระ‍นิเวศ​ของ​พระ‍องค์​จะ​ท่วม‍ท้น​ข้า‍พระ‍องค์ [แนวคิด] : –...