Select Page

พระผู้ช่วย (ยน. 3:17) “เมื่อเรามาพบผู้ช่วยกู้ เราก็แค่ร้องขอความช่วยเหลือแล้วเต็มใจให้เขาช่วยเท่านั้นเอง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:17) { พระผู้ช่วย } 17เพราะ‍ว่า​พระ‍เจ้า​ทรง​ให้​พระ‍บุตร​เข้า​มา​ใน​โลก มิ‍ใช่​เพื่อ​พิพาก‌ษา​ลง​โทษ​โลก แต่​เพื่อ​ช่วย​กู้​โลก​ให้​รอด​โดย​พระ‍บุตร​นั้น [แนวคิด] : –...

ผู้มาจากสวรรค์ (ยน. 3:13) “เชิญพระคำของพระเจ้าขึ้นมาอ่าน เพื่อเรียนรู้ความล้ำลึกนั้นกัน ฟรีๆได้เลย”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:13) { ผู้มาจากสวรรค์ } 13ไม่‍มี​ผู้‍ใด​ได้​ขึ้น​ไป​สู่​สวรรค์ นอก‍จาก​ท่าน​ที่​ลง​มา​จาก​สวรรค์​คือ​บุตร‍มนุษย์ [แนวคิด] : – เพราะว่าไม่มีมนุษย์คนใดเลย เคยขึ้นไปสวรรค์ด้วยกำลังของเขาเอง (เอโนค...

เชื่อได้อย่างไร? (ยน. 3:12) “สิ่งที่เราพบเจอวันนี้ พระเจ้าส่งเข้ามาเพื่อพัฒนาความเชื่อของเรา เพื่อเราจะสามารถเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้มากยิ่งๆขึ้น”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:12) { เชื่อได้อย่างไร? } 12ถ้า​เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ถึง​สิ่ง​ฝ่าย​โลก​และ​ท่าน​ไม่​เชื่อ ถ้า​เรา​บอก​ท่าน​ถึง​สิ่ง​ฝ่าย​สวรรค์​ท่าน​จะ​เชื่อ​ได้​อย่าง‍ไร [แนวคิด] : – พระเยซูบอกกับนิโคเดมัส...

หาว่าพระเยซูโกหก (ยน. 3:11) “วันนี้ เราเชื่อสิ่งที่พระเยซูกล่าวไว้หรือเปล่า? “

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:11) { หาว่าพระเยซูโกหก } 11เรา​บอก​ความ‍จริง​แก่​ท่าน​ว่า พวก‍เรา​พูด​สิ่ง​ที่​เรา​รู้ และ​เป็น​พยาน​ถึง​สิ่ง​ที่​เรา​ได้​เห็น แต่​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​หา​ได้​รับ​คำ‍พยาน​ของ​เรา​ไม่ [แนวคิด] : –...

เกิดจากพระวิญญาณ (ยน. 3:6) “วันนี้ เราเคารพ ให้เกียรติ และเชื่อฟังพระวิญญาณ มากแค่ไหน?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:6) { เกิดจากพระวิญญาณ } 6ซึ่ง​บัง‍เกิด​จาก​เนื้อ‍หนัง​ก็​เป็น​เนื้อ‍หนัง และ​ซึ่ง​บัง‍เกิด​จาก​พระ‍วิญ‌ญาณ​ก็​เป็น​วิญ‌ญาณ [แนวคิด] : – พระเยซูอธิบายว่า การเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ...