Select Page

เปิดเผยตัวจริง ( ยน.4:18) ” เราจำเป็นต้องยอมรับความอ่อนแอของเรา และเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเรา ให้มากที่สุด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:18) { เปิดเผยตัวจริง } [แนวคิด] : – ทำไมพระเยซูผู้แสนอ่อนโยน จึงพูดประโยคสะเทือนใจหญิงที่บ่อน้ำถึงเพียงนี้? “เธอมีสามีถึงห้าคนแล้ว และคนที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่สามีของเธอ” –...

พระคุณซ้อนพระคุณ (ยน. 1:16) “จงขอบพระคุณ แล้ว ดำเนินชีวิตถวายพระเกียรติแด่พระองค์ “

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:16) { พระคุณซ้อนพระคุณ } ยน.1:16และ​เรา​ทั้ง‍หลาย​ได้​รับ​จาก​ความ​บริ‌บูรณ์​ของ​พระ‍องค์ เป็น​พระ‍คุณ​ซ้อน​พระ‍คุณ [[ แนวคิด ]] : – ได้รับพระคุณซ้อนพระคุณ คือ ได้รับพระคุณอย่างต่อเนื่อง...

อยากให้พระเจ้าสำแดงเช่นใด? (สดด. 18:25-26) “อาหารว่างวันนี้ รับ“พระเมตตา” หรือ “ไม้เรียว” ดีครับ?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (สดด. 18:25-26){ อยากให้พระเจ้าสำแดงเช่นใด? } “พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ว่าซื่อสัตย์ต่อผู้ที่ซื่อสัตย์ พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ว่าไร้ตำหนิต่อผู้ที่ไร้ตำหนิ” สดด. 18:25 แนวคิด : • จากพระคัมภีร์ตอนนี้ เราเห็นได้ว่า...

ไม่ขึ้นกับความตะเกียกตะกาย

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (รม. 9:15-16) { ไม่ขึ้นกับความตะเกียกตะกาย } “เพราะฉะนั้น ทุกสิ่งจึงไม่ขึ้นกับความตั้งใจหรือความมานะของมนุษย์ แต่ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระเจ้า” รม. 9:16 แนวคิด – พระเจ้าจะเมตตาใคร พระเจ้าก็จะเมตตาผู้นั้น...