Select Page

รู้เพื่อรัก ( 1คร. 8:1-13) “ขอให้ปีนี้ ฉันรักพระเยซูมากยิ่งขึ้น มากกว่าปีที่แล้ว”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( 1คร. 8:1-13) { รู้เพื่อรัก } “แต่ถ้าใครรักพระเจ้า พระเจ้าก็ทรงรู้จักผู้นั้น” 1คร. 8:3 แนวคิด – พระเยซูเตือนว่า ในวันสุดท้าย จะมีหลายคนที่พระองค์จะตรัสกับพวกเขาว่า “เราไม่รู้จักเจ้า” แต่ในพระคำตอนนี้...

พระเจ้าอยู่กับปัญหาของท่าน โดย อาจารย์เจริญ ยธิกุล

คำสอน เรื่อง พระเจ้าอยู่กับปัญหาของท่าน สอนโดย อ.เจริญ ยธิกุล ศิษยาภิบาล คริสตจักรพันธกิจแม่น้ำ เมื่อวันที่ 29/6/2014 เสียงคำสอน https://www.gracezone.org/sound/james7/GODbeWithYourProblem.mp3 Download   ดูบน Youtube ขอขอบคุณ : อจ.เจริญ ยธิกุล...

คำสอนเรื่อง กุญแจเปิดสวรรค์ : ตอนที่ 4 สรรเสริญนมัสการพระเจ้า ตอนสอง โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

กุญแจเปิดสวรรค์ : 4 สรรเสริญนมัสการพระเจ้า ตอนสอง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/KeysToOpenHeaven(ThaiMP3)/Keystoopenheaven4-Praiseworship2.mp3...

ทำได้โดยพระเจ้า (ฟป. 2:13)

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ฟป. 2:13) { ทำได้โดยพระเจ้า } “เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่าน ให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์” ฟป. 2:13 แนวคิด – ศาสนาสอนให้เราทำดี บางทีเราก็อยากทำ...

ฉันเป็นสุดที่รักของพระองค์

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (รม. 5:8) { ฉันเป็นสุดที่รักของพระองค์ } “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” รม. 5:8 แนวคิด – มนุษย์ช่างเล็กน้อยเหลือเกิน...