Select Page

เป็นความสว่าง (ยน. 1:8) “เราสมควรดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นความสว่างของโลก”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:8) { เป็นความสว่าง } [[ แนวคิด ]] : – ยอห์นไม่ใช่ความสว่าง พระคริสต์ต่างหากเป็นความสว่าง – แม้ยอห์นไม่ใช่ความสว่างยังสำคัญถึงเพียงนี้ แล้วคนที่เป็นความสว่างจะสำคัญขนาดไป – พระเยซู...

พระเจ้าร่วมงานกับเขา (มก. 16:20) “เพียงแต่รอเราลงมือทำตามคำสั่งของพระองค์เท่านั้น”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มก. 16:20){ พระเจ้าร่วมงานกับเขา } แนวคิด : • พระเจ้าทรงร่วมงานกับสาวก เพราะพวกเขา ทำตามคำสั่งของพระองค์ (ออกไป,เทศนา,สั่งสอน) ประยุกต์ใช้ : • พระเจ้าปรารถนาจะร่วมงานกับเราและสนับสนุนเรา ด้วยการอัศจรรย์...

เฉา ( มธ. 13:20-21) “จงปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมีประสบการณ์ในความจริงจากพระวจนะ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( มธ. 13:20-21) { เฉา } “และเมล็ดพืชซึ่งหว่านตกในที่ดินซึ่งมีพื้นหินนั้น ได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะ แล้วก็รับทันทีด้วยความปรีดี” มธ. 13:20 แนวคิด • ผู้ได้ยินพระคำของพระเจ้า แล้วซาบซึ้ง ประทับใจ รับเข้ามาในใจ...

จงฉวยโอกาส ( คส. 4:5-6) “จงรีบใช้โอกาส เพราะโอกาสนั้นไม่ได้คงอยู่ตลอดไป”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( คส. 4:5-6) { จงฉวยโอกาส } “จงปฏิบัติต่อคนภายนอกด้วยสติปัญญา โดยใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์” คส. 4:5 แนวคิด – พระคัมภีร์สอนไม่ให้เราเอาเปรียบใคร แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้สอนให้เราโง่ –...

พระเจ้าอยู่กับปัญหาของท่าน[2] โดย อาจารย์เจริญ ยธิกุล

คำสอน เรื่อง พระเจ้าอยู่กับปัญหาของท่าน ตอนที่ 2 สอนโดย อ.เจริญ ยธิกุล ศิษยาภิบาล คริสตจักรพันธกิจแม่น้ำ เมื่อวันที่ 6/7/2014 เสียงคำสอน https://www.gracezone.org/sound/james7/GODbeWithYourProblem2.mp3 Download   ดูบน Youtube ขอขอบคุณ : อจ.เจริญ ยธิกุล...