Select Page

คำเทศนา “ดำเนินตามพระวิญญาณ” กท.5:16-18 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

พระเจ้ามีจริง มีพระเจ้าเที่ยงแท้ ผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดอยู่จริง คือพระองค์เองผู้สร้างกัลปจักรวาล และทรงครอบครองและควบคุมมันอยู่ คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “พระเจ้ามีจริง” (รม.1:18-21) วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2017 คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่...

พระเยซูของฉัน ( วว. 3:7 ) “พระองค์ผู้ทรงรักเราที่สุด เป็นคนคุมเกมส์ทั้งหมด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( วว. 3:7 ) { พระเยซูของฉัน } “จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองฟีลาเดลเฟียว่า ‘พระองค์ผู้บริสุทธิ์ ผู้ทรงสัตย์จริง ผู้ทรงมีลูกกุญแจของดาวิด ผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีใครปิดได้ ผู้ทรงปิดแล้วจะไม่มีใครเปิดได้นั้น...