Select Page

คำเทศนา FAITH MODE โดย อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2017 โดย อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ ศิษยาภิบาลคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ หัวข้อ : FAITH MODE สามารถรับชมคำเทศนา บรรยากาศนมัสการ บทเพลงนมัสการ และสาระประโยชน์อื่นๆ ได้ในเว็บไซต์ www.NexusForJesus.com หรือ subscribe ใน youtube...

รับตามสัญญา ( ฮบ. 6:12 ) “เราควรอดทน กับสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ในวันนี้ รอคอยอย่างเชื่อมั่น”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ฮบ. 6:12 ) { รับตามสัญญา } “เพื่อไม่ให้พวกท่านเป็นคนเฉื่อยช้า แต่ให้เลียนแบบคนเหล่านั้นที่โดยทางความเชื่อและความอดทน จึงได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดก” ฮบ. 6:12 แนวคิด เคล็ดลับการได้รับตามพระสัญญา • ไม่เฉื่อยช้า...