Select Page

การทำงานของพระวิญญาณ (ยน. 3:8) “วันนี้ เราใส่ใจ สนใจ การสอน,การเตือนของพระวิญญาณมากน้อยเพียงใด?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:8) { การทำงานของพระวิญญาณ }  8ลมใคร่​จะ​พัด​ไป​ข้าง​ไหน​ก็​พัด​ไป​ข้าง​นั้น และ​ท่าน​ได้​ยิน​เสียง​ลม​นั้น แต่​ท่าน​ไม่‍รู้​ว่า​ลม​มา​จาก​ไหน​และ​ไป​ที่‍ไหน คน​ที่​บัง‍เกิด​จาก​พระ‍วิญ‌ญาณ...

ต้องเกิดใหม่ (ยน. 3:7) “การเกิดใหม่ ไม่อาจเข้าใจด้วยสติปัญญาหรือความเฉลียวฉลาด แต่เป็นเรื่องของประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:7) { ต้องเกิดใหม่ } 7อย่า​ประ‌หลาด​ใจ​ที่​เรา​บอก​ท่าน​ว่า ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ต้อง​บัง‍เกิด​ใหม่ [แนวคิด] : – นิโคเดมัสประหลาดใจ เพราะพระเยซู บอกให้พวกเขาผู้ซึ่งรู้ธรรมบัญญัติเป็นอย่างดี สอนคนอื่นได้ด้วย...

เกิดจากพระวิญญาณ (ยน. 3:6) “วันนี้ เราเคารพ ให้เกียรติ และเชื่อฟังพระวิญญาณ มากแค่ไหน?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:6) { เกิดจากพระวิญญาณ } 6ซึ่ง​บัง‍เกิด​จาก​เนื้อ‍หนัง​ก็​เป็น​เนื้อ‍หนัง และ​ซึ่ง​บัง‍เกิด​จาก​พระ‍วิญ‌ญาณ​ก็​เป็น​วิญ‌ญาณ [แนวคิด] : – พระเยซูอธิบายว่า การเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ...

พระนิเวศน์ที่รัก (ยน. 2:17) “พระองค์ก็ปรารถนาให้ชีวิตของเรา เป็นถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 2:17) { พระนิเวศน์ที่รัก } ยน.2:17 พวก‍สา‌วก​ของ​พระ‍องค์​ก็​ระลึก​ขึ้น​ได้​ถึง​คำ​ที่​เขียน​ไว้​ว่า “ความ​ร้อน‍ใจ​ใน​เรื่อง​พระ‍นิเวศ​ของ​พระ‍องค์​จะ​ท่วม‍ท้น​ข้า‍พระ‍องค์ [แนวคิด] : –...

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “การร่วมงานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์” อาทิตย์ 2 ก.ค.2017 เวลา 14:30-16:00 น. คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6

ระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ทรงสถิตกับเราตลอดเวลา เพื่อช่วยเรา น่าเศร้าสักเพียงใด หากเราเองกีดขวางไม่ยอมให้พระราชกิจของพระองค์สำเร็จในตัวเรา ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “การร่วมงานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์” วันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค.2017 เวลา 13:30-16:00...