Select Page

คำเทศนา(Audio) “พระยะโฮวาห์ ชิดเคนู” ยรม.23:5-6 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

คำเทศนา(Audio) โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “พระยะโฮวาห์ ชิดเคนู : พระเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมของเรา” ยรม.23:5-6 วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2014 คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่   [หมายเหตุ] : เป็นเสียงคำเทศนาเมื่อ 2014 เพิ่งนึกได้ว่ายังไม่เคยเอาขึ้น...