Select Page

พระพิโรธของพระเจ้า ( ยรม. 48:1-47 ) “เมื่อไร้ความยำเกรง จะน่าสะพรึงกลัวเพียงใด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยรม. 48:1-47 ) { พระพิโรธของพระเจ้า } “โมอับจะถูกทำลายและไม่เป็นชนชาติอีกต่อไป เพราะว่าเขายกตัวขึ้นต่อพระยาห์เวห์” ยรม. 48:42 แนวคิด – เยเรมีย์พยากรณ์ถึงการพิพากษาของพระเจ้า ที่จะลงมาเหนือโมอับ...