Select Page

เราอยู่นี่แล้ว ( ยน.4:26) “แล้วท่านจะได้ยินเสียงพระองค์ตรัสกับท่านว่า “เราอยู่นี่แล้ว””

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:26) { เราอยู่นี่แล้ว } [แนวคิด] : – หญิงที่บ่อน้ำรอคอยที่จะได้พบกับพระเมสสิยาห์ บัดนี้ผู้ที่เธอรอคอยมานาน กำลังอยู่ต่อหน้าเธอ กำลังพูดกับเธออยู่ – ในพระคัมภีร์มีเพียงไม่กี่คนที่...

พระผู้ช่วย (ยน. 3:17) “เมื่อเรามาพบผู้ช่วยกู้ เราก็แค่ร้องขอความช่วยเหลือแล้วเต็มใจให้เขาช่วยเท่านั้นเอง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:17) { พระผู้ช่วย } 17เพราะ‍ว่า​พระ‍เจ้า​ทรง​ให้​พระ‍บุตร​เข้า​มา​ใน​โลก มิ‍ใช่​เพื่อ​พิพาก‌ษา​ลง​โทษ​โลก แต่​เพื่อ​ช่วย​กู้​โลก​ให้​รอด​โดย​พระ‍บุตร​นั้น [แนวคิด] : –...