Select Page

ผลดี หรือ ผลเสีย ( 1คร. 11:17-22) “ขอให้เราเป็นพระพรสำหรับพี่น้อง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( 1คร. 11:17-22) { ผลดี หรือ ผลเสีย } “ในการกำชับต่อไปนี้ ข้าพเจ้าชมพวกท่านไม่ได้ คือว่าการชุมนุมกันของท่านมักจะได้ผลเสียมากกว่าผลดี” 1คร. 11:17 แนวคิด – การรวมประชุมกันของคริสตจักรโครินธ์ ในเวลานั้น อ.เปาโล...