Select Page

โยเซฟชาวอาริมาเธีย (มก. 15:42-47) “สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในวันนี้ เพราะว่าพระเจ้ามีแผนการสำหรับชีวิตของเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มก. 15:42-47){ โยเซฟชาวอาริมาเธีย } “แล้วโยเซฟก็ไปซื้อผ้าป่าน และอัญเชิญพระศพลงมา เอาผ้าป่านพันหุ้มไว้ แล้วอัญเชิญพระศพไปวางไว้ในอุโมงค์ซึ่งสกัดจากศิลา แล้วกลิ้งก้อนหินปิดปากอุโมงค์ไว้” มก. 15:46 แนวคิด : •...

ไม่ยุติธรรม (มก. 15:14-15) “วันนี้ หากเรากำลังได้รับความไม่ยุติธรรม พึงรู้เถอะว่า พระเยซูเข้าใจเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มก. 15:14-15){ ไม่ยุติธรรม } “ ปีลาตต้องการจะเอาใจฝูงชนจึงปล่อยบารับบัสให้แก่พวกเขา และเมื่อให้โบยตีพระเยซูแล้ว จึงมอบให้พวกเขาเอาไปตรึงที่กางเขน” มก. 15:15 แนวคิด : – หลังจากปีลาต สอบสวนพระเยซูแล้ว...

ปีลาตผู้ที่พระเยซูทรงรัก ( ยน. 18:33-38 ) “การเดินไปสู่ไม้กางเขน เพื่อช่วยเราทั้งหลายให้รอดพ้นบึงไฟนรก”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน. 18:33-38 ) { ปีลาตผู้ที่พระเยซูทรงรัก } พระเยซูตรัสตอบว่า “ราชอำนาจของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้ ถ้าราชอำนาจของเรามาจากโลกนี้ คนของเราก็คงจะต่อสู้ไม่ให้เราถูกมอบไว้ในมือของพวกยิว แต่ราชอำนาจของเราไม่ได้มาจากโลกนี้”...