Select Page

วิธีของพระเยซู ( ยน.6:4) “การเตรียมตัวที่ดีที่สุด สำหรับการเผชิญหน้ากับเรื่องสำคัญ คือ การปลีกตัวเพื่อแก่การอธิษฐาน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.6:4) { วิธีของพระเยซู } 4 ขณะนั้นใกล้จะถึงปัสกาซึ่งเป็นเทศกาลของพวกยิวแล้ว แนวคิด : – ทำไมข้อนี้จึงถูกบันทึกในพระธรรมตอนนี้? มันเกี่ยวอะไรกับบริบทขึ้นไปบนภูเขา? – ลึกซี้งมาก!!!…ขอบคุณพระเจ้า...