Select Page

พระเจ้าอยู่กับปัญหาของท่าน[2] โดย อาจารย์เจริญ ยธิกุล

คำสอน เรื่อง พระเจ้าอยู่กับปัญหาของท่าน ตอนที่ 2 สอนโดย อ.เจริญ ยธิกุล ศิษยาภิบาล คริสตจักรพันธกิจแม่น้ำ เมื่อวันที่ 6/7/2014 เสียงคำสอน https://www.gracezone.org/sound/james7/GODbeWithYourProblem2.mp3 Download   ดูบน Youtube ขอขอบคุณ : อจ.เจริญ ยธิกุล...

พระเจ้าอยู่กับปัญหาของท่าน โดย อาจารย์เจริญ ยธิกุล

คำสอน เรื่อง พระเจ้าอยู่กับปัญหาของท่าน สอนโดย อ.เจริญ ยธิกุล ศิษยาภิบาล คริสตจักรพันธกิจแม่น้ำ เมื่อวันที่ 29/6/2014 เสียงคำสอน https://www.gracezone.org/sound/james7/GODbeWithYourProblem.mp3 Download   ดูบน Youtube ขอขอบคุณ : อจ.เจริญ ยธิกุล...